Skip to content

Marian Price rally to take place on the 3rd of November

October 30, 2012
A chara,
(English version follows)
Reáchtáilfear máirseáil agus slógadh Dé Sathairn, an 3ú Samhain, chun glaoch do scaoileadh saor láithreach Mharian Price. Ba mhaith leis an Feachtas um Shaor Marian Price Baile Átha Cliath cuireadh a thabhairt duit a bheith i láthair ag an slógadh seo agus do ghuth a chur leis na mílte guth eile atá ag glaoch dá saoirse. Bheimís fíor-bhuíoch dá scaipfeá an t-eolas faoin slógadh ar do chairde, do chomrádaithe, do chlann agus ar do chomhghleacaithe chun cinntiú go mbeidh slua mór amuigh ar na sráideanna ar an lá. Is ceist chearta daonna é cás Mharian agus le do thacaíocht agus láithreacht ag an slógadh, beidh muid ábalta teachtairacht láidir a chuir chuig státrúnaí na Breataine.
Beidh an Moinsíneoir Raymond Murray, atá ina ghníomhaire cearta daonna agus Clare Daly TD ina n-aoichainteoirí ag an slógadh.
Is feachtas neamhpháirtí polaitiúil é an Feachtas um Shaor Marian Price agus iarrann an grúpa feachtasaíochta ar gach páirtí polaitiúil gan ábhar polaitiúil a thógaint ar an lá. Cuirfear plaicird, meirgí agus póstaeir ar fáil.
Má tá tuilleadh eolais uait maidir leis an mórshiúl déan teagmháil linn ag freemarianpricedublin@gmail.com nó cuir scairt ar 085 7355217.
A march and rally will be held on Saturday, the 3rd of November, to call for the immediate release of Marian Price. The Free Marian Price Dublin campaign would like to invite you to attend this rally and to add your voice to the thousands of other voices calling for her freedom. We would be very grateful if you would pass this information about the rally on to your friends, your comrades, your family and your colleagues to ensure that there’s a great crowd on the steets on the day. Marian’s case is a human rights issue and with your support and presence at the rally, we will be able to send a strong message to the British secretary of state.
Human Rights activist Monsignor Raymond Murray and Clare Daly TD will be speakers at the rally.
The Free Marian Price Campaign is a non-party political campaign and the campaign group asks every political party not to bring political material on the day. Placards, banners and posters will be provided.
If you require further information regarding the rally please contact us at freemarianpricedublin@gmail.com or phone 085 7355217.
Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: