Skip to content

Picket this Saturday.

July 3, 2012
**** as recieved by email
A chara,
Beidh an Feachtas Shaor Marian Price ag reáchtáil an phicéid mhíosúil Dé Sathairn an 7ú Iúil ag a 2i.n. ag an GPO chun glaoch do scaoileadh saor Mharian Price. Bí linn agus scaip an scéal. Is picéad neamhpháirtí polaitiúil é seo mar sin ná tóg ach póstaeir agus meirge gan ainm pháirtí orthu. Cuirfidh an grúpa feachtais plaicird ar fáil.
Mar eolas, rith Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath leis an rún a chur Comhairleoirí Louise Minihan agus Cieran Perry isteach aréir ag glaoch do scaoileadh saor Mharian. Míle buíochas dóibh siúd a thacaigh leis an rún – gach comhairleoir sa chomhairle ach duine amháin agus dóibh siúd a ghlac páirt sa phicéad.
The Free Marian Price Campaign will be holding the monthly picket on Saturday the 7th of July at 2pm at the GPO to call for the release of Marian Price. Please join us and spread the word. This is a non-party political picket therefore only posters and banners without party names on them should be brought. The campaign group will provide placards.
FYI, Dublin City Council passed the motion that Councillors Louise Minihan and Cieran Perry put in last night calling for the release of Marian Price. Many thanks to those who supported the motion – every councillor in the council except one and also to those who took part in the picket.
Le dea-ghuí
The Free Marian Price Dublin Campaign
Advertisements

From → Uncategorized

Comments are closed.

%d bloggers like this: